ภาพกิจกรรมโรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย

วันที่ 4 สิงหาคม 2564 "โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย ย้ายจุดฉีดวัคซีน" จากเดิมฉีดที่โรงพยาบาล ย้ายมาฉีดที่หอประชุมอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย เพื่อลดความแออัด เนื่องจากต้องให้บริการรฉีดวัคซีนแก่ประชาชนวันละ 800-1,000 คน

จำนวนผู้เข้าชม 342 ครั้ง

โรงพยาบาล   พยัคฆภูมิพิสัย

Social Links