ภาพกิจกรรมโรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย

วันที่ 21 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุม รพ.พยัคฆภูมิพิสัย นายแพทย์กัมพล เอี่ยมเกื้อกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย นายมนตรี เทเวลา สาธารณสุขอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย เป็นประธานการประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการเพื่อตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (Emergency Operation Center) หรือ EOC เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย เพื่อติดตามสถานการณ์ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ ตลอดจนการบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย เป็นต้น

จำนวนผู้เข้าชม 225 ครั้ง

โรงพยาบาล   พยัคฆภูมิพิสัย

Social Links