ประกาศรายงานผลการกำหนดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยไตเทียม ด้วยวิธีเจาะจง ปีงบ 2567

วันที่ 5 มิถุนายน 2567 11:03:24 เข้าชม : 1437 ครั้ง

ประกาศรายงานผลการกำหนดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยไตเทียม ด้วยวิธีเจาะจง ปีงบ 2567

วันที่ 5 มิถุนายน 2567 11:03:24   เข้าชม : 1437 ครั้ง

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : 1717560204.pdf

กลับ ...

โรงพยาบาล   พยัคฆภูมิพิสัย

Social Links