ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 11:49:45 เข้าชม : 1434 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 11:49:45   เข้าชม : 1434 ครั้ง

    โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข (เวชกิจฉุกเฉิน) สอบในวันที่ 13 พฤษภาคม 2567 ณ อาคารผู้ป่วยนอก- อุบัติเหตุ ชั้น 5

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : 1715230185.pdf

กลับ ...

โรงพยาบาล   พยัคฆภูมิพิสัย

Social Links