รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 10:38:50 เข้าชม : 1437 ครั้ง

รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 10:38:50   เข้าชม : 1437 ครั้ง

    รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 1 อัตรา ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด 1 อัตรา

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : 1707709130.pdf

กลับ ...

โรงพยาบาล   พยัคฆภูมิพิสัย

Social Links