3. มีแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (งบดำเนินการ และงบลงทุน)

วันที่ 5 มกราคม 2567 09:54:35 เข้าชม : 1431 ครั้ง

3. มีแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (งบดำเนินการ และงบลงทุน)

วันที่ 5 มกราคม 2567 09:54:35   เข้าชม : 1431 ครั้ง

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : 1704423275.pdf

กลับ ...

โรงพยาบาล   พยัคฆภูมิพิสัย

Social Links