ภาพกิจกรรมโรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย

วันที่ 13 สิงหาคม 2564 อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย เพิ่มจุดบริการฉีดวัคซีน เป็น 2 จุด คือที่หอประชุมอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย และ ที่หอประชุมโรงเรียนเมืองเตาวิทยาคม ต.เมืองเตา อ.พยัคฆภูมิพิสัย เพื่อลดความแออัด และกลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มโรคเรื้อรัง สามารถเข้ารับการวัคซีนได้สะดวกขึ้น โดยมี นายผดุงศักดิ์ อิ่มเอิบ นายอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย นายแพทย์กัมพล เอี่ยมเกื้อกูล ผอ.รพ.พยัคฆภูมิพิสัย นายมนตรี เทเวลา สสอ.พยัคฆภูมิพิสัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองเตาวิทยาคม คอยอำนวยความสะดวก และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัต

จำนวนผู้เข้าชม 289 ครั้ง

โรงพยาบาล   พยัคฆภูมิพิสัย

Social Links