ภาพกิจกรรมโรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย

วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 นายผดุงศักดิ์ อิ่มเอิบ นายอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย มอบหมายให้นายเอเทน โพธิมาตย์ ปลัดอาวุโส นพ.กัมพล เอี่ยมเกื้อกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย นายมนตรี เทเวลา สาธารณสุขอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย ทีมงานเทศบาลพยัคฆภูมิพิสัย และคณะครูโรงเรียนพยัคฆภูมิพิสัย ร่วมจัดเตรียมสถานที่ศูนย์พักคอยแห่งที่ 2 ของอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จำนวน 70 เตียง

จำนวนผู้เข้าชม 475 ครั้ง

โรงพยาบาล   พยัคฆภูมิพิสัย

Social Links