ภาพกิจกรรมโรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย

วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย ร่วมต้อนรับ นายแพทย์อุดม ภู่วโรดม สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 7

จำนวนผู้เข้าชม 233 ครั้ง

โรงพยาบาล   พยัคฆภูมิพิสัย

Social Links