ภาพกิจกรรมโรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย

วันที่ 21-22 ธันวาคม 2565 โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย รับการตรวจรับรองกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาล (Re-Accreditation) ครั้งที่ 3 นายแพทย์กัมพล เอี่ยมเกื้อกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย พร้อมคณะผู้บริหาร และบุคลากรโรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย ให้การต้อนรับอาจารย์สุรพร ก้อนทอง และคณะผู้เยี่ยมสำรวจ จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) หรือ สรพ.ในการเยี่ยมสำรวจเพื่อต่ออายุการรับรองคุณภาพ ครั้งที่ 3

จำนวนผู้เข้าชม 402 ครั้ง

โรงพยาบาล   พยัคฆภูมิพิสัย

Social Links