ภาพกิจกรรมโรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 ดร.นพ.สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับอำเภอ (KPIs) ประจำปีงบประมาณ 2565 และเป็นประธานในพิธี มอบเข็มเชิดชูเกียรติแก่ อสม. เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ที่ปฏิบัติงาน อสม. หยิบ 10 เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย โดยมีนายแพทย์กัมพล เอี่ยมเกื้อกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย นายยุทธศาสตร์ แก้ววิเศษ สาธารณสุขอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย ให้การต้อนรับ ณ โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนจาน อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม

จำนวนผู้เข้าชม 281 ครั้ง

โรงพยาบาล   พยัคฆภูมิพิสัย

Social Links