ภาพกิจกรรมโรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย

วันที่ 6 สิงหาคม 2565 เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทีมนำและจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพ เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย ปีงบประมาณ 2565 นำโดย นายแพทย์กัมพล เอี่ยมเกื้อกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย นายยุทธศาสตร์ แก้ววิเศษ สาธารณสุขอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย ณ The River Hotel จังหวัดนครพนม

จำนวนผู้เข้าชม 263 ครั้ง

โรงพยาบาล   พยัคฆภูมิพิสัย

Social Links