ภาพกิจกรรมโรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย

วันที่ 7 มิถุนายน 2564 D-Day Kick Off ฉีดวัคซีนโควิด-19 อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย

จำนวนผู้เข้าชม 841 ครั้ง

โรงพยาบาล   พยัคฆภูมิพิสัย

Social Links