ภาพกิจกรรมโรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย

วันที่ 4 สิงหาคม 2565 นพ.สวัสดิ์ อภิวัจนีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของกระทรวงสาธารณสุข ให้คำปรึกษาแนะนำในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานต่างๆ รวมทั้งให้กำลังใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด้วย ทั้งนี้ โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม นำโดย นพ.กัมพล เอี่ยมเกื้อกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย นายยุทธศาสตร์ แก้ววิเศษ สาธารณสุขอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย พร้อมด้วย ผอ.รพ.สต คณะผู้บริหารและบุคลากรเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย ร่วมให้การต้อนรับและนำเสนอรายงานผลงานการดำเนินงานที่ผ่านมา

จำนวนผู้เข้าชม 181 ครั้ง

โรงพยาบาล   พยัคฆภูมิพิสัย

Social Links