ภาพกิจกรรมโรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย

วันที่ 11 มีนาคม 2565 นพ.กัมพล เอี่ยมเกื้อกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย คณะผู้บริหารและบุคลากร ขอบขอบพระคุณ Rotary บริจาคเครื่องให้ความอบอุ่นร่างกายทารกแรกเกิด และเครื่องส่องไฟลดภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิด ให้กับโรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย

จำนวนผู้เข้าชม 154 ครั้ง

โรงพยาบาล   พยัคฆภูมิพิสัย

Social Links