ภาพกิจกรรมโรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย

วันที่ 28 ตุลาคม 2564 เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 แก่ประชาชน กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป กลุ่มผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรัง หญิงตั้งครรภ์ 12 สัปดาห์ และกลุ่มประชาชนทั่วไป (อายุ 18 ปีขึ้นไป)

จำนวนผู้เข้าชม 162 ครั้ง

โรงพยาบาล   พยัคฆภูมิพิสัย

Social Links