ภาพกิจกรรมโรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย

กิจกรรม "วันต้นไม้ประจำปีของชาติ" โดยการปลูกต้นไม้ภายในโรงพยาบาล

จำนวนผู้เข้าชม 250 ครั้ง

โรงพยาบาล   พยัคฆภูมิพิสัย

Social Links