ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

วันที่ 19 ธันวาคม 2566 16:27:48 เข้าชม : 60 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

วันที่ 19 ธันวาคม 2566 16:27:48   เข้าชม : 60 ครั้ง

    ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ให้มารายงานตัว ในวันที่ 20 ธันวาคม 2566

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : 1702978068.pdf

กลับ ...

โรงพยาบาล   พยัคฆภูมิพิสัย

Social Links