รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 10:02:36 เข้าชม : 78 ครั้ง

รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 10:02:36   เข้าชม : 78 ครั้ง

    โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย รับสมัครบุคลาทั่วไป ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ รับสมัคร วันที่ 1-13 ธันวาคม 2566 ณ งานธุรการ ชั้น 5

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : 1701313356.pdf

กลับ ...

โรงพยาบาล   พยัคฆภูมิพิสัย

Social Links