ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 15:11:34 เข้าชม : 61 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 15:11:34   เข้าชม : 61 ครั้ง

    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเวชสิถิติ ให้มารายงานตัว วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ณ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : 1701072694.pdf

กลับ ...

โรงพยาบาล   พยัคฆภูมิพิสัย

Social Links