รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว

วันที่ 7 กันยายน 2566 13:26:13 เข้าชม : 488 ครั้ง

รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว

วันที่ 7 กันยายน 2566 13:26:13   เข้าชม : 488 ครั้ง

    โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย รับสมัครบุคคลทั่วไป 1.พยาบาลวิชาชีพ 3 อัตรา 2.นักกายภาพบำบัด 1 อัตรา 3.นักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา 4.ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 1 อัตรา สมัครไดเที่ งานธุรการ ชั้น 5 โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : 1694067973.pdf

กลับ ...

โรงพยาบาล   พยัคฆภูมิพิสัย

Social Links