รายงานการกำกับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด หรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน

วันที่ 29 มิถุนายน 2566 09:06:36 เข้าชม : 825 ครั้ง

รายงานการกำกับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด หรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน

วันที่ 29 มิถุนายน 2566 09:06:36   เข้าชม : 825 ครั้ง

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : 1688004396.pdf

กลับ ...

โรงพยาบาล   พยัคฆภูมิพิสัย

Social Links