ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี ของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก รอบ 1 ปีงบประมาณ 2566 (1 ตค.2565 - 31 มีค.2566)

วันที่ 12 มิถุนายน 2566 10:02:31 เข้าชม : 826 ครั้ง

ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี ของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก รอบ 1 ปีงบประมาณ 2566 (1 ตค.2565 - 31 มีค.2566)

วันที่ 12 มิถุนายน 2566 10:02:31   เข้าชม : 826 ครั้ง

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : 1686538951.pdf

กลับ ...

โรงพยาบาล   พยัคฆภูมิพิสัย

Social Links