ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการตรวจมะเร็งเต้านมทางรังสีวินิจฉัย(หลักสูตร 1 เดือน)

วันที่ 13 มิถุนายน 2557 17:32:00 เข้าชม : 495 ครั้ง

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการตรวจมะเร็งเต้านมทางรังสีวินิจฉัย(หลักสูตร 1 เดือน)

วันที่ 13 มิถุนายน 2557 17:32:00   เข้าชม : 495 ครั้ง

    ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการตรวจมะเร็งเต้านมทางรังสีวินิจฉัย(หลักสูตร 1 เดือน)

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : 1402655520.pdf

กลับ ...

โรงพยาบาล   พยัคฆภูมิพิสัย

Social Links