ขอเชิญอบรม เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 7 และ 8

วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 16:34:46 เข้าชม : 491 ครั้ง

ขอเชิญอบรม เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 7 และ 8

วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 16:34:46   เข้าชม : 491 ครั้ง

    ขอเชิญอบรม เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 7 และ 8

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : 1401356086.pdf

กลับ ...

โรงพยาบาล   พยัคฆภูมิพิสัย

Social Links