ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา

วันที่ 1 เมษายน 2567 16:04:49 เข้าชม : 41 ครั้ง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา

วันที่ 1 เมษายน 2567 16:04:49   เข้าชม : 41 ครั้ง

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : 1711962289.pdf

กลับ ...

โรงพยาบาล   พยัคฆภูมิพิสัย

Social Links