ประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา (พัสดุการแพทย์) เดือนธันวาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 22 ชุด

วันที่ 28 มีนาคม 2567 14:41:08 เข้าชม : 36 ครั้ง

ประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา (พัสดุการแพทย์) เดือนธันวาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 22 ชุด

วันที่ 28 มีนาคม 2567 14:41:08   เข้าชม : 36 ครั้ง

    ประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา (พัสดุการแพทย์) เดือนธันวาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 22 ชุด

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : 1711611668.pdf

กลับ ...

โรงพยาบาล   พยัคฆภูมิพิสัย

Social Links