ประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา (พัสดุการแพทย์) ครุภัณฑ์การแพทย์เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๒๒ ชุด

วันที่ 25 มีนาคม 2567 16:43:26 เข้าชม : 42 ครั้ง

ประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา (พัสดุการแพทย์) ครุภัณฑ์การแพทย์เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๒๒ ชุด

วันที่ 25 มีนาคม 2567 16:43:26   เข้าชม : 42 ครั้ง

    ประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา (พัสดุการแพทย์) ครุภัณฑ์การแพทย์เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๒๒ ชุด (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ)

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : 1711359806.pdf

กลับ ...

โรงพยาบาล   พยัคฆภูมิพิสัย

Social Links