ประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา (พัสดุการแพทย์) ครุภัณฑ์การแพทย์เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๒๙ ชุด

วันที่ 25 มีนาคม 2567 16:41:34 เข้าชม : 40 ครั้ง

ประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา (พัสดุการแพทย์) ครุภัณฑ์การแพทย์เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๒๙ ชุด

วันที่ 25 มีนาคม 2567 16:41:34   เข้าชม : 40 ครั้ง

    ประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา (พัสดุการแพทย์) ครุภัณฑ์การแพทย์เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๒๙ ชุด (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ)

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : 1711359694.pdf

กลับ ...

โรงพยาบาล   พยัคฆภูมิพิสัย

Social Links