ประกาศนำร่างประกาศ/ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกไตเทียม

วันที่ 19 มีนาคม 2567 14:37:17 เข้าชม : 66 ครั้ง

ประกาศนำร่างประกาศ/ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกไตเทียม

วันที่ 19 มีนาคม 2567 14:37:17   เข้าชม : 66 ครั้ง

    ประกาศนำร่างประกาศ/ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกไตเทียม (รายละเอียดเอกสารแนบท้าย)

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : 1710833837.pdf

กลับ ...

โรงพยาบาล   พยัคฆภูมิพิสัย

Social Links