ประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบและระบุการกำหนดกลไกการกำกับ ติดตาม ของปีงบประมาณ 2567

วันที่ 11 มีนาคม 2567 14:16:42 เข้าชม : 46 ครั้ง

ประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบและระบุการกำหนดกลไกการกำกับ ติดตาม ของปีงบประมาณ 2567

วันที่ 11 มีนาคม 2567 14:16:42   เข้าชม : 46 ครั้ง

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : 1710141402.pdf

กลับ ...

โรงพยาบาล   พยัคฆภูมิพิสัย

Social Links