ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้าง

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 11:46:01 เข้าชม : 81 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้าง

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 11:46:01   เข้าชม : 81 ครั้ง

    โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : 1709009161.pdf

กลับ ...

โรงพยาบาล   พยัคฆภูมิพิสัย

Social Links