รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 13:33:41 เข้าชม : 72 ครั้ง

รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 13:33:41   เข้าชม : 72 ครั้ง

    ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไป ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : 1707374021.pdf

กลับ ...

โรงพยาบาล   พยัคฆภูมิพิสัย

Social Links