รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว

วันที่ 15 มกราคม 2567 09:13:22 เข้าชม : 78 ครั้ง

รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว

วันที่ 15 มกราคม 2567 09:13:22   เข้าชม : 78 ครั้ง

    โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไป ตำแหน่ง คนสวน 1 อัตรา พนักงานรักษาความปลอดภัย 1 อัตรา พนักงานเปล 3 อัตรา ยื่นใบสมัครที่ งานธุรการ ชั้น 5 โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย วันที่ 15-25 มกราคม 2567

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : 1705284802.pdf

กลับ ...

โรงพยาบาล   พยัคฆภูมิพิสัย

Social Links