รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แพทย์แผนจีน 1 อัตรา

วันที่ 8 มกราคม 2567 09:55:06 เข้าชม : 139 ครั้ง

รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แพทย์แผนจีน 1 อัตรา

วันที่ 8 มกราคม 2567 09:55:06   เข้าชม : 139 ครั้ง

    รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แพทย์แผนจีน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 8-16 มกราคม 2567

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : 1704681941.pdf

กลับ ...

โรงพยาบาล   พยัคฆภูมิพิสัย

Social Links