10. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน (เป็นไปตามข้อ 9.)

วันที่ 5 มกราคม 2567 09:35:13 เข้าชม : 38 ครั้ง

10. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน (เป็นไปตามข้อ 9.)

วันที่ 5 มกราคม 2567 09:35:13   เข้าชม : 38 ครั้ง

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : 1704422113.1

กลับ ...

โรงพยาบาล   พยัคฆภูมิพิสัย

Social Links