ข้อมูลการติดต่อ

โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย

โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย 693 ตำบลปะหลาน อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 44110

Tel : 043-791381

Fax : 043-791511

Facebook : โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย

แผนที่โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย

ข้อมูลแผนที่การเชื่อมโยงเส้นทางโรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย

โรงพยาบาล   พยัคฆภูมิพิสัย

Social Links